Skip to main content

Wie is de Pechgeneratie?

Studenten die tussen 2015 en 2022 zijn begonnen aan hun studie en aan allerlei kanten genaaid worden door het wanbeleid van de overheid. De grote groep (oud) studenten die te maken hebben gehad met (onder anderen) het falende beleid van de overheid. Deze groep lijd onder andere door de afschaffing van de basisbeurs, invoering van de rente, inflatie en zo nog een aantal zaken.

Invoering leenstelsel

Graag nemen we je mee in de tijdlijn van de pechgeneratie, klik hier om de tijdlijn te bekijken. Om je toch een indruk te geven waar de pechgeneratie allemaal mee te maken beginnen we in 2015, in dit jaar werd leenstelsel ingevoerd en kwam de afschaffing van de basisbeurs. Veel studenten moesten hierdoor meer lenen en/of langer werken naast hun studie om hun opleiding te kunnen bekostigen. Er werden veel beloften gedaan tegenover studenten, zo zou het geld wat wordt bespaard worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs, zoals kleinschaliger onderwijs en meer persoonlijke aandacht.

Sociale achterstand

Net nadat er in september 2019 bekend werd dat het leenstelsel niet lijkt te zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, sluiten hogescholen en universiteiten in maart 2020 haar deuren. Studenten zitten voornamelijk thuis en lopen studievertraging op. Door deze maatregelen staan studenten weinig in contact met elkaar waardoor sociale groei achterwegen blijft, waar sociale ontwikkeling in de jaren als jongeren juist belangrijk is.

Crisis en rente

In 2022 breekt er nog een crisis uit, de prijzen van producten en de energierekening stijgt. Mocht nu precies de pechgeneratie weer buiten de boot vallen, velen van hen hebben volgens verschillende gemeente geen recht op energietoeslag omdat zij student zijn en dus recht hebben op een lening. Uiteraard is lenen bij ome DUO gratis, tot daar in oktober 2022 ook verandering in komt. De rente van het leenstelsel wordt van 0% verhoogd naar 0,46%.

Herinvoering basisbeurs

Vanaf studiejaar 2023/2024 wordt het leenstelsel de prullenbak ingeworpen en komt de basisbeurs terug, wat natuurlijk fantastisch is! Alleen valt er weer een groep studenten buiten de boot: voor studenten die 3 (universiteit) of 4 (hoger beroepsonderwijs) jaar hebben gestudeerd en een extra jaar moeten studeren (door studievertraging of andere bijkomstigheden) het ook doen met een lening. Studenten hebben recht op een prestatiebeurs voor het aantal nominale jaren dat zij studeren. Dit betekent in het geval van een student die 3 jaar aan de universiteit heeft gestudeerd en een extra jaar moet doen, de basisbeurs er helaas niet meer in zit. Zij hebben namelijk al 3 jaar recht gehad op prestatiebeurs.

Compensatie

Waar de pechgeneratie in de toekomst tegenaan zal lopen is vooralsnog onduidelijk, de overheid wil alle studenten die 4 jaar onder het leenstelsel hebben moeten lenen compenseren met een kleine 1.436 euro. Na studieachterstand die studenten hebben opgelopen kunnen zij er net nog 3/4 van een extra studiejaar van betalen.